துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Saturday, September 24, 2022

முடி உதிர்தலை தடுத்து முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் 10 ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

முடி உதிர்தலை தடுத்து முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் 10 ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

September 24, 2022 0 Comments
முடி உதிர்தலை தடுத்து முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் 10 ஆயுர்வேத மூலிகைகள்:  நம் கூந்தல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த நாமும் நிறைய ஷாம்புகள், க்ரீம்கள்...
Read More
நந்தியா வட்டையின் மருத்துவ பயன்கள்

நந்தியா வட்டையின் மருத்துவ பயன்கள்

September 24, 2022 0 Comments
நந்தியா வட்டையின் மருத்துவ பயன்கள் நந்தியா வட்டைஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடியாகும். இதன் பூவும் இலையும் மருத்துவக் பயன்கள் உடையன. சங்ககால மகளி...
Read More

Friday, September 23, 2022

துளிர்கல்விச் செய்திகள் 23-09-2022

துளிர்கல்விச் செய்திகள் 23-09-2022

September 23, 2022 0 Comments
 துளிர்கல்விச் செய்திகள் 23-09-2022 பின்வரும் செய்திகளை கிளிக் செய்து படிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் 👉 10-ஆம் வகுப்பு தமிழ் அனை...
Read More
பி.எட் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

பி.எட் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

September 23, 2022 0 Comments
 பி.எட் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு CLICK பி.எட் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
Read More
வேதியியல் பட்டதாரி ஆசிரியர் தேவை
மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை

மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை

September 23, 2022 0 Comments
 மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை CLICK மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை
Read More
அறிஞர் அண்ணா சர்க்கரை ஆலையில் வேலைவாய்ப்பு