குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்கள் உற்பத்தி / விற்பனை தடை செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்திட மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு!!! - துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Thursday, July 29, 2021

குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்கள் உற்பத்தி / விற்பனை தடை செய்யப்பட்டதை உறுதி செய்திட மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு!!!

Secretariat Chennai-9. Fax No.: 044 - 2567 1253 E-Mail : hfwsec@gmail.com COM HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT Letter No.26736/M-1/2021-1, dated: 26.07.2021 

From 

Dr. J. Radhakrishnan, 
I.A.S., Principal Secretary to Government. 

То 

The Principal Secretary / Commissioner, Greater Chennai Corporation, Chennai - 600 003. All the District Collectors. Sir/Madam, Sub: Ban on Gutkha and Panmasala products - Reg. 

Ref: 1. Tamil Nadu Government Gazette Notification No.132, dated 23.05.2013 2. Tamil Nadu Government Gazette Notification No.257, dated 23.5.2021 3. Commissioner of Food Safety and Drug Administration proceeding R.No. 1418/2013/S1/FSSA, dated 28.05.2013 * 

With In the reference 2nd cited, the Government of Tamil Nadu extended the orders prohibiting the manufacture, storage, transport, distribution or sale of all food products chewable or otherwise which is either flavoured or scented or mixed with tobacco and nicotine and whether going by the name of form of gutkha, pan masala, flavoured or scented food products or chewable food products by whatsoever name called whether packaged or unpackaged and/or sold as one product, or though packaged as separate products, sold or distributed in such a manner so as to easily facilitate mixing by the consumer and any other food products containing tobacco and/ or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the whole of the State of Tamil Nadu for a further period of one year with effect from 23.5.2021. 

2. In the reference 3r cited, for effective implementation of prohibition, the Commissioner of Food Safety and Drug Administration constituted a District Level Committee under the Chairmanship of District Collector with the following members of various Departments shall monitor the effective implementation of the ban order and review the progress periodically. 

No comments:

Post a Comment