தமிழ்நாடு தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு - துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Tuesday, October 11, 2022

தமிழ்நாடு தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு தெற்கு ரயில்வே (Southern Railway) ஆட்சேர்ப்பு 2022 3154 பல்வேறு வர்த்தக பயிற்சியாளர் இடுகைகள் தகுதி: 10வது, 12வது, ஐடிஐ பாஸ் தேர்வு செயல்முறை: தகுதி பட்டியல்Mode of Assortment : Contenders for Southern Railway Jobs 2022 are selected based on their performance in Merit List, Medical Eximantion. How to Apply for Southern Railway Vacancy? First of all you have to logon to the Official website of organization that is www.sr.indianrailways.gov.in. Secondly, candidates have to choose Exam/ Recruitment/ Careers tab which is given at the right side of the page. After that open Notification link and read the given advertisement carefully and completely. Fill Online Application Form in prescribed way and upload scanned photograph and images of documents and certificates before closing date that is 31st October 2022. After that, hit on submit button & take a hard copy of it and keep it safe till future reference.

 Important Dates : 

Opening Date For Online Applications : 01-10-2022. 

Last date for online application : 31-10-2022. 

official Website : www.sr.indianrailways.gov.in


No comments:

Post a Comment